Нормативна база


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Інструктивно-методичні матеріали з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації

Кiлькiсть переглядiв: 199